បដាព្យាបាលផ្ទៃ

ករណីឧទាហរណ៍ការព្យាបាលលើផ្ទៃ

HM ផ្តល់ជូននូវការព្យាបាលលើផ្ទៃជាច្រើនប្រភេទដល់ផ្នែក និងសមាសធាតុ CNC ដែលបានបញ្ចប់។ យើងផ្តល់ជូននូវការព្យាបាលលើផ្ទៃដូចជា ការឆ្លាក់ឡាស៊ែរ ការប៉ូលា ថ្នាំកូតម្សៅ ការលាបពណ៌ ការបិតខ្សាច់ ការកិន បន្ទះស័ង្កសី បន្ទះក្រូម និងច្រើនទៀត។ យើងអាចផ្តល់នូវការព្យាបាលលើផ្ទៃតាមបំណងដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់អ្នក។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណូលចិត្តខូគី
រមូរទៅកំពូល