បដា R&D

R&D

HM មានក្រុម R&D ដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដ៏សំបូរបែបនៅក្នុងដំណើរការម៉ាស៊ីន CNC, molding, die-casting និងប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំ។ យើងមានវិស្វករ R&D ជាង 20 នាក់ និងបុគ្គលិករោងចក្រជាង 200 ។ ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនាញ R&D របស់យើង យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ជូន ផ្នែក CNC និងសមាសធាតុដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ និងការអត់ធ្មត់តឹង។ យើង​អាច​ផលិត​បាន​ជាង 5 លាន​គ្រឿង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ ហើយ​បាន​ចែកចាយ 50,000 គម្រោង។ លើសពីនេះ យើងអាចបង្កើតផ្សិតច្រើនជាង 100 ជារៀងរាល់ខែ។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណូលចិត្តខូគី
រមូរទៅកំពូល