ទាក់ទងក្រុមគាំទ្រ HM

ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកយើង

គ្រាន់តែបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។ ហើយកុំបែកញើសព័ត៌មានលម្អិត
ទទួលបានរហ័ស ការឆ្លើយតប
ចែករំលែកតម្រូវការរបស់អ្នកជាមួយពួកយើង យើងនឹងទាក់ទងអ្នកក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។
  • + 86-13817385461
  • + 86-13859690657
  • ផ្លូវ Wenhui, Tongxiang, Jiaxing City, Zhejiang 314599 ប្រទេសចិន
ធ្វើឱ្យគ្រប់មុខទំនិញចុងក្រោយមិនធម្មតា ដូច្នេះអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងក្លាយជាកំពូល។
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណូលចិត្តខូគី
រមូរទៅកំពូល